Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole
Tel. 0905 299 001, www.fara-ruzindol.sk, FB: Farnosť Ružindol a Biely Kostol
Farské oznamy – jún 2021

Po 14.

 

17.00 RU

+ Tibor Velický

Ut 15.

Sv. Vít

17.00 BK

+  rodina Ilavská a Cisarová

St. 16.

 

 

 

Št 17.

 

17.00 BK

+ Janka Kloknerová (ročná)

Pi 18

 

17.00 RU

Poďakovanie za 85 a 87 r.

So 19.

 

17.00 BK

+ Jozefína a Dominik Hornáčkoví a + rodina

18.00 RU

+ rodičiaNe 20.12.

CEZ ROK

7.30 RU

+ Jozef a Agneša Danišoví a + deti

8.45 BK online FB

+ manžel Silvester

10.30 RU

Za farníkov

RU – Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole  BK – Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole.
FB – vysielanie cez sociálnu sieť Facebook

Ø Nastávajúci týždeň bude možnosť sv. spovede: pondelok, utorok, štvrtok a piatok pol hodinu pred sv. omšou. Zvlášť povzbudzujem tých, ktorí kvôli pandémii neboli dlhší čas na sv. spovedi.  

Ø Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh vysluhovania sviatosti birmovania. Pobirmovaných bolo spolu 45 birmovancov. Pán Boh zaplať.

Ø Dnes o 18.00 bude katechéza na tému Falošné predstavy o Bohu. Účastní môžete byť prostredníctvom: https://meet.gooogle.com/bpp-aqgy-evu, alebo vložením kódu: bpp-aqgy-evu do aplikácie GoogleMeet.

Ø V piatok od 16.00 do 16.55 bude vo farskom kostole adorácia a modlitby za kňazov.

Ø V sobotu 19.6.  o 14.00 hod. bude v exteriéri starej fary stretnutie pre naše deti.