Kontakt

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

farnosť sv. Bartolomeja

919 61  Ružindol 1

 

mail:  farnost.ruzindol@abu.sk 

tel. č.: 033/5549139, mobil 0905 299 001

farár farnosti: PhDr. Peter Mikula